Despre noi

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Lacrima”, înființat in 1995, este o instituţie de învăţământ care asigură accesul la educaţie, prin educaţie formală, nonformală şi servicii educaţionale...

Viziune. C.S.E.I. ”Lacrima” este o instituţie modernă care îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive...

  • Resurse umane
    • Personal didactic:
    • Personal didactic auxiliar:
    • Personal tehnic administrativ si de servire:
    • Personal medical:
  • Resurse...

Orice concept referitor la asistarea persoanelor cu diferite tipuri de nevoi speciale, trebuie examinat pentru a vedea dacă garantează calitatea vieţii acestor persoane. Evaluarea C.S.E.I. ”...

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Lacrima” este amplasat în cartierul Unirea, într-o zonă frumoasă şi liniştită de la marginea orașului Bistrița.